Red vožnje po polascima sa perona za prigradski saobraćaj:

 

 

Vreme Destinacija Prevoznik Peron Saobraća
04:50 MILOŠEVAC DUGA 27 radnim danom
04:50 RADOVAŠNICA  DUGA 25 svakodnevno
05:20 M.MITROVICA  MAČVA EXPRES 20  svim danima osim nedelje 
05:03 RADOVAŠNICA  DUGA 25 radnim danom
05:30 MAOVI -VARNA DUGA 26  svakodnevno 
05:30 MILOŠEVAC  DUGA 27  radnim danom u toku šk.godine
05:40 CEROVAC-ŽABAR DUGA 23 radnim danom
06:15 MRĐENOVAC-KORMAN  DUGA 28 radnim danom
06:15 SINOŠEVIĆ-BUKOR  DUGA 26  radnim danom 
06:15 DRENOVAC  DUGA 24  svim danima osim nedelje 
06:20 METLIĆ-VOLUJAC  DUGA 23  radnim danom u toku šk.godine 
06:20 UZVEĆE-B.POLJE  MAČVA EXPRES  18  radnim danom 
06:30 DUBLJE-C.SALAŠ MAČVA EXPRES 20 radnim danom
06:30 MILOŠEVAC  DUGA 27  svakodnevno 
06:30 LIPOLIST-B.REKA  DUGA   29  radnim danom 
06:30 RADOVAŠNICA  DUGA 25  radnim danom
06:35 VOLUJAC-NAKUČANI  DUGA 26  svakodnevno 
06:45 SKRADJANI-PETKOVICA  DUGA  28  svakodnevno 
06:50 CEROVAC-ŽABAR DUGA 23 radnim danom u toku šk.godine
07:10 MAOVI-VARNA  DUGA 26  radnim danom u toku šk.godine
07:15 PRNJAVOR DUGA   28  svakodnevno 
07:30 METLIĆ RASKRŠĆE DUGA 23 svakodnevno
07:30 ŠTITAR-BOGATIĆ  MAČVA EXPRES  20  radnim danom 
07:45 DRENOVAC  DUGA 24  svakodnevno
07:50 LIPOLIST-B.REKA  DUGA  29  svakodnevno 
08:00 SINOŠEVIĆ-VOLUJAC  DUGA 26  radnim danom u toku šk.godine
08:45 RUMSKA-BUKOR  DUGA 26  samo subotom i nedeljom 
09:00 SKRADJANI-PETKOVICA DUGA 28 radnim danom u toku šk.godine
09:00 UZVEĆE-B.POLJE  MAČVA EXPRES  18  radnim danom 
09:20 PRNJAVOR  DUGA  28  radnim danom u toku šk.godine
09:45 LIPOLIST-B.REKA  DUGA  29  radnim danom u toku šk.godine
09:50 NAKUČANI  DUGA 26  radnim danom u toku šk.godine
09:50 ŠTITAR-C.SALAŠ  MAČVA EXPRES  21  svim danima osim nedelje i drž.praz.
10:00 MRDJENOVAC-KORMAN DUGA 28 radnim danom
10:10 PRNJAVOR  DUGA  29  svakodnevno 
10:20 METLIĆ  DUGA 23 svakodnevno
10:20 SINOŠEVIĆ-BUKOR  DUGA 26  radnim danom 
10:25 DRENOVAC DUGA 24 svakodnevno
10:30 RADOVAŠNICA  DUGA 25  svakodnevno 
10:50 MILOŠEVAC  DUGA 27  svakodnevno 
11:00  BOGATIĆ-C.SALAŠ  MAČVA EXPRES  20  radnim danom u toku šk.godine
11:10 UZVEĆE-B.POLJE  MAČVA EXPRES  18  svim danima osim nedelje 
11:20 CEROVAC-ŽABAR DUGA 23 radnim danom
11:25 MRĐENOVAC-KORMAN DUGA 28 radnim danom
11:30 MAOVI -VARNA DUGA 26  svakodnevno 
11:40 M.MITROVICA  MAČVA EXPRES  20  radnim danom u toku šk.godine
11:45 LIPOLIST-B.REKA  DUGA 29 radnim danom
11:45 PRNJAVOR-PETKOVICA  DUGA  28  svakodnevno 
11:50 DRENOVAC DUGA 24 radnim danom u toku šk.godine
12:10 ŠTITAR-C.SALAŠ  MAČVA EXPRES  20  radnim danom 
12:10 RADOVAŠNICA  DUGA  25  radnim danom u toku šk.godine
12:10  METLIĆ-VOLUJAC  DUGA  23  radnim danom u toku šk.godine
12:20 RUMSKA-BUKOR  DUGA  26  radnim danom u toku šk.godine
12:20 PRNJAVOR DUGA  28  radnim danom u toku šk.godine 
12:20 DRENOVAC  DUGA  24 radnim danom
12:30 MAOVI-VARNA  DUGA  26  radnim danom u toku šk.godine
12:40 DVORIŠTE-VOLUJAC DUGA  26 svakodnevno
12:45 MRĐENOVAC-KORMAN DUGA  28 radnim danom u toku šk.godine
12:50 LIPOLIST-B.REKA  DUGA  29  svakodnevno 
13:00 BOGATIĆ-B.POLJE  MAČVA EXPRES  20  radnim danom u toku šk.godine
13:00 UZVEĆE-BOGATIĆ  MAČVA EXPRES  18  radnim danom 
13:15 MILOŠEVAC  DUGA 27  radnim danom u toku šk.godine
13:35 PRNJAVOR-PETKOVICA  DUGA  28  radnim danom u toku šk.godine
13:40 MAOVI-VARNA DUGA 26 radnim danom u toku šk.godine
13:40 LIPOLIST-B.REKA  DUGA   29  radnim danom u toku šk.godine
13:40 DUBLJE-C.SALAŠ  MAČVA EXPRES  20  radnim danom u toku šk.godine
13:45 CEROVAC-ŽABAR DUGA 22 radnim danom
13:45 DRENOVAC  DUGA 24  radnim danom u toku šk.godine
13:50 RADOVAŠNICA  DUGA 25  radnim danom u toku šk.godine
13:50 UZVEĆE-B.POLJE  MAČVA EXPRES  18  radnim danom u toku šk.godine
14:00 METLIĆ RASKRŠĆE DUGA 23 radnim danom u toku šk.godine
14:00 PRNJAVOR DUGA  29  svakodnevno 
14:10 SINOŠEVIĆ -VOLUJAC  DUGA 26  radnim danom u toku šk.godine
14:15 MRĐENOVAC-KORMAN DUGA 23 radnim danom u toku šk.godine
15:05 DRENOVAC  DUGA 24  svakodnevno 
15:10 PRNJAVOR DUGA 29 radnim danom
15:10 UZVEĆE-BOGATIĆ  MAČVA EXPRES  18  svakodnevno 
15:15 MRDJENOVAC -KORMAN DUGA  28  svakodnevno 
15:15 C.SALAŠ  MAČVA EXPRES  21  svakodnevno
15:20 NAKUČANI  DUGA 26  svakodnevno 
15:30 CEROVAC-ŽABAR DUGA 22 svakodnevno 
15:30 LIPOLIST-B.REKA  DUGA   29  svakodnevno 
15:30 MILOŠEVAC  DUGA 27  svakodnevno 
15:30 RADOVAŠNICA  DUGA 25 svajidnevno
15:30 RUMSKA-BUKOR  DUGA 26  svakodnevno 
15:30 METLIĆ RASKRŠĆE  DUGA 23  svakodnevno 
15:30 DRENOVAC  DUGA 24  radnim danom u toku šk.godine
15:40 PRNJAVOR-PETKOVICA  DUGA  28  svakodnevno 
16:15 UZVEĆE-BOGATIĆ  MAČVA EXPRES  18  radnim danom u toku šk.godine
16:40 DRENOVAC  DUGA 24  svakodnevno 
16:55 PRNJAVOR DUGA 29 radnom danom
17:00 MRDJENOVAC-KORMAN DUGA 27 radnim danom
17:10 RADOVAŠNICA  DUGA 25 r.danom kada deca V-VIII raz. idu popodne u školu
17:15 BUKOR  DUGA 26  svakodnevno 
17:15 LIPOLIST-B.REKA  DUGA 29 radnim danom
17:45 DRENOVAC  DUGA 24 radnim danom
17:55 M.MITROVICA  MAČVA EXPRES  20  radnim danom u toku šk.godine
18:00 RADOVAŠNICA  DUGA 25 svakodnevno 
18:00 METLIĆ  DUGA 23  svakodnevno 
18:45 SKRADJANI-PETKOVICA  DUGA  28  radnim danom
18:45 BOGATIĆ-B.POLJE MAČVA EXPRES 20 radnim danom u toku šk.godine
19:10 METLIĆ  DUGA 23  radnim danom u toku šk.godine 
19:10 DRENOVAC  DUGA 24  radnim danom u toku šk.godine
19:10 RADOVAŠNICA  DUGA 25  radnim danom u toku šk.godine
19:15 PRNJAVOR DUGA  28  svakodnevno 
19:15 CEROVAC-ŽABAR DUGA 22 radnim danom
19:30 MAOVI  DUGA 26  svakodnevno 
19:40 MILOŠEVAC  DUGA 27  svakodnevno 
20:00 C.SALAŠ  MAČVA EXPRES  21  svakodnevno 
20:05 DRENOVAC  DUGA 24  svakodnevno 
20:05 MRDJENOVAC-KORMAN DUGA 28 radnim danom
20:05 UZVEĆE-B.POLJE  MAČVA EXPRES  18  svakodnevno 
20:10 LIPOLIST-B.REKA  DUGA 29  svakodnevno 
20:10 RADOVAŠNICA  DUGA  25  svakodnevno 
20:15 PRNJAVOR-PETKOVICA  DUGA  28  svakodnevno 
20:20 BUKOR  DUGA  26  svakodnevno 
20:20 CEROVAC-ŽABAR  DUGA  22  svakodnevno 
20:30 METLIĆ RASKRŠĆE  DUGA  23  svakodnevno